กุมภาพันธ์ 2, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และคุณอุศนา โซ่ลาย จากบริษัท คัลเลอโกลบอล จำกัด ร่วมบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องทดสอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคประเมินอายุ การใช้งานของวัสดุหมุนเวียนด้วยการสอบการเร่งสภาวะอากาศ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลห […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ชาลี ออโต้ ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ร […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณ […]
มกราคม 31, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในกิจกรรมแนะนำบริษัท และการสอบคัดเลือกสมัครงาน สำหรับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มกราคม 30, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้อนรับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ และประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

วันที่ 30 มกราคม 2567 รองศ […]
มกราคม 26, 2024

ตัวแทนคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้ต้อนรับ คุณ Simon จากบริษัท Thai handtuft Carpet Factory Co., Ltd. ที่เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

ตัวแทนคณะอาจารย์ภาควิชาวิศ […]