กุมภาพันธ์ 21, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 […]
กุมภาพันธ์ 20, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
กุมภาพันธ์ 14, 2024

ผศ.ดร. ประชุม คำพุฒ ผศ.ดร. ณรงค์ชัย โอเจริญ  และผศ.สุคม ลิปิเลิศ ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ผศ. สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการ รีไซเคิลขยะพลาสติก

ผศ.ดร. ประชุม คำพุฒ หัวหน้ […]
กุมภาพันธ์ 6, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ได้ต้อนรับ บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด (Thai Summit Component Co.,Ltd) พร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลห […]
กุมภาพันธ์ 6, 2024

 รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ร […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ชาลี ออโต้ ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ร […]