วิดีโอคณะวิศวกรรมศาสตร์

มกราคม 31, 2024

เจ้าของเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

อยากได้เกรดเฉลี่ยสูง ๆ ต้อ […]