วิดีโอคณะวิศวกรรมศาสตร์

พฤศจิกายน 30, 2022

นักวิทย์คิดเพื่อชาติ – เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรมเครื่องอัดขยะ สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง

พฤศจิกายน 30, 2022

นักวิทย์คิดเพื่อชาติ – อิฐไม้เทียมจากแกนกัญชง วัสดุก่อสร้างลดโลกร้อน

พฤศจิกายน 21, 2022

Rajamangala University of thanyaburi

พฤศจิกายน 21, 2022

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน มทร.ธัญบุรี

พฤศจิกายน 21, 2022

Hey…MME