มิถุนายน 12, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง3ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
เมษายน 2, 2024

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตร […]
มีนาคม 28, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิณิตา ขำอินทร์ ได้รับอนุมัติทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิณิ […]
มีนาคม 9, 2024

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยากรและส่งเสริมจัดการขยะที่ต้นทาง ในหัวข้อ “โลกเดือด เรื่องใหญ่ เรื่องใกล้ตัวทุกคน”

วันที่ 7-8 มีนาคม 2567 หน่ […]
มีนาคม 9, 2024

“การอบรมบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” โดย คุณฌาร์ม โอสถานนท์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกาย และการเคลื่อนไหวที่สมาร์ทและสง่างาม การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและหยุดการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น บนโลก Social Media

ENVI, RMUTT​ “การพัฒนาบุคล […]
มีนาคม 7, 2024

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปศึกษาดูงานวิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ การนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ การบำบัดด้วยพืชน้ำ และเทคโนโลยีเมมเบรน ที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแว […]