previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศ “การเลือกสาขาวิชาผ่านระบบฐานข้อมูล นักศึกษา “รหัส 62”

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในการเลือกสาขา “เข้าระบบเลือกสาขาวิชาผ่านระบบฐานข้อมูล”

และเลือกสาขาวิชา ภายในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

โดยผ่านช่องทาง http://203.158.110.74/EnStudentService