ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02 549 3403, 3560