ข่าวสารและกิจกรรม


กันยายน 25, 2022

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day)

กันยายน 23, 2022

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

กันยายน 22, 2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2565

กันยายน 22, 2022

นศ.วิศวเครื่องกล “มทร.ธัญบุรี” เปลี่ยนเครื่องเบนซิน เป็นรถไฟฟ้า

กรกฎาคม 1, 2022

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษาประเทศมาเลเซียจะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษามาเลเซีย

พฤษภาคม 23, 2022

มทร.ธัญบุรี สนับสนุนเงินรางวัลให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษา 5,000 ถึง 10,000 บาท

พฤษภาคม 2, 2022

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวีดีโอ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565

เมษายน 28, 2022

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไป : บรรจุเข้ารับราชการ

กันยายน 12, 2022

อบรมหลักสูตร “Textile Training Program” ให้นักศึกษาจากประเทศอินเดีย โดยสถาบันพัฒนา-อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

กันยายน 8, 2022

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

กันยายน 8, 2022

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

สิงหาคม 20, 2022

โครงการเทคนิคปรับปรุงการทำงานสู่การเขียนบทความวิชาการในระบบการศึกษาไทย

กันยายน 23, 2022

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

กรกฎาคม 7, 2022

กลุ่มไลน์ สำหรับนักศึกษา 2565

กรกฎาคม 5, 2022

?ประกาศเลื่อนชี้แจงการเลือกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 9, 2022

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

กรกฎาคม 20, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

มิถุนายน 8, 2022

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 2, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “การเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงข้าราชการสู่พนักงานมหาวิทยาลัย”

มีนาคม 28, 2022

สภาวิศวกร กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศกร ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.20 น. ด้วยวิธีการประชุมออนไลน์

กันยายน 13, 2022

ACME INDUSTRY CO., LTD. รับสมัครงาน

กันยายน 13, 2022

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งงานว่าง เดือน กันยายน 2565

กันยายน 6, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สิงหาคม 30, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรกฎาคม 18, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

พฤษภาคม 2, 2022

เรียนเชิญ นักวิจัยเพื่อรับบริการให้คำปรึกษาการตรวจแก้ต้นฉบับบทความวารสารนานาชาติ (Manuscript) โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ

พฤษภาคม 2, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมษายน 25, 2022

บรรยากาศการอบรม #คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผลงานนักล่ารางวัล

banner-asic-qs-is

พัฒนาโดย.งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์