วิดีโอคณะวิศวกรรมศาสตร์


พฤษภาคม 18, 2023

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ

เมษายน 10, 2023

ปฏิบัติการช่วยพี่น้องประชาชน

มกราคม 18, 2023

วิศวกรรมไฟฟ้า นวัตกรรมสร้างสรรค์ 2566

ข่าวสารและกิจกรรม


ธันวาคม 2, 2023

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม Engineering Student Talent Award (ESTA 2023)

ธันวาคม 1, 2023

ผศ.อารียา ตงสาลี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และคณะอาจารย์ภาควิชาฯยินดีต้อนรับคณะ China Nonwovens&Industrial Textiles Association CNITA จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 ท่าน มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานวิจัยเพื่อทำความร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัยในอนาคต

ธันวาคม 1, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 ในด้านต่าง ๆ

พฤศจิกายน 27, 2023

รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024 – 2025 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

มีนาคม 28, 2023

ประกาศทุนการศึกษา บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. ประจำปีการศึกษา 2566

มกราคม 11, 2023

เปิดรับสมัครชิงทุน Erasmus+ 2023 สหภาพยุโรป จำนวน 3 ทุน ฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec (TUL) สาธารณรัฐเช็ก ทุน Erasmus+ สนับสนุน Travel + Living Expenses

สิงหาคม 28, 2023

โครงการ “ขับเคลื่อนการขอเข้าสู่ตำแหน่งตาสตราจารย์ มทร.ธัญบุรี”

สิงหาคม 28, 2023

โครงการขับเคลื่อนการขอเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ มทร.ธัญบุรี

พฤษภาคม 2, 2023

มอบสวัสดิการสำหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ห้องสันทนาการชา กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ และ น้ำแข็งฟรี มีให้บริการทุกวัน

กุมภาพันธ์ 16, 2023

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

มกราคม 17, 2023

พิจารณาผลงานทางวิซาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่2/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566

ธันวาคม 7, 2022

การประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 3/2565

พฤศจิกายน 23, 2023

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

พฤศจิกายน 13, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
จ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

มิถุนายน 23, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 12 “เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผลงานนักล่ารางวัล

ผลงานอาจารย์ / บุคลากร

Frame 32 (2)