ข่าวสารและกิจกรรม


มีนาคม 20, 2023

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนงานวิจัย นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและด้านการวิจัย

มีนาคม 18, 2023

MME ACADEMIC DAY วัสดุวิชาการ ครั้งที่ 2

มีนาคม 16, 2023

ประชุมเพื่อขอความร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อยกระดับชุมชน ด้านการจัดขยะชุมชนในพื้นที่นำร่อง ที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

มีนาคม 16, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 10

มกราคม 25, 2023

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก 2024 Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

มกราคม 11, 2023

เปิดรับสมัครชิงทุน Erasmus+ 2023 สหภาพยุโรป จำนวน 3 ทุน ฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec (TUL) สาธารณรัฐเช็ก ทุน Erasmus+ สนับสนุน Travel + Living Expenses

มกราคม 6, 2023

ขอเชิญบุคคลทั่วไปสมัครรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2566 ศึกษาที่ประเทศจีนและอินเดีย

ธันวาคม 6, 2022

ASEAN+ONE SCHOLARSHIP สมัครขอรับทุนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 8 มีนาคม 2566 มูลค่าทุนการศึกษา 10 ล้านเยน ตลอดหลักสูตร

กันยายน 23, 2022

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

กรกฎาคม 7, 2022

กลุ่มไลน์ สำหรับนักศึกษา 2565

กรกฎาคม 5, 2022

?ประกาศเลื่อนชี้แจงการเลือกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 9, 2022

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

กุมภาพันธ์ 16, 2023

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

มกราคม 17, 2023

พิจารณาผลงานทางวิซาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่2/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566

ธันวาคม 10, 2022

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2022)

ธันวาคม 7, 2022

การประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 3/2565

มีนาคม 16, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 10

กุมภาพันธ์ 8, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 8

กุมภาพันธ์ 7, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 9 “เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ”

พฤศจิกายน 30, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง เป็นผู้ให้คำปรึกษา นครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผลงานนักล่ารางวัล

banner-asic-qs-is

พัฒนาโดย.งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์