ข่าวสารและกิจกรรม

สิงหาคม 17, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สิงหาคม 13, 2022

เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการใช้ฐานข้อมูลนานาชาติ เพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

สิงหาคม 13, 2022

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

สิงหาคม 11, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

กรกฎาคม 1, 2022

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษาประเทศมาเลเซียจะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษามาเลเซีย

พฤษภาคม 23, 2022

มทร.ธัญบุรี สนับสนุนเงินรางวัลให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษา 5,000 ถึง 10,000 บาท

พฤษภาคม 2, 2022

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวีดีโอ สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565

เมษายน 28, 2022

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไป : บรรจุเข้ารับราชการ

สิงหาคม 13, 2022

เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการใช้ฐานข้อมูลนานาชาติ เพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

สิงหาคม 13, 2022

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

สิงหาคม 9, 2022

โครงการอบรม Workshop Automotive Technology with Focus on E-Car Technology

กรกฎาคม 18, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

กรกฎาคม 7, 2022

กลุ่มไลน์ สำหรับนักศึกษา 2565

กรกฎาคม 5, 2022

?ประกาศเลื่อนชี้แจงการเลือกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 9, 2022

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

พฤษภาคม 28, 2022

ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565

กรกฎาคม 20, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

มิถุนายน 8, 2022

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 2, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “การเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงข้าราชการสู่พนักงานมหาวิทยาลัย”

มีนาคม 28, 2022

สภาวิศวกร กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศกร ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.20 น. ด้วยวิธีการประชุมออนไลน์

สิงหาคม 17, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สิงหาคม 5, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สิงหาคม 3, 2022

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งงานว่าง เดือน กรกฎาคม 2565

มิถุนายน 24, 2022

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) รับสมัครวิศวกรในสารงานแม่พิมพ์โลหะ (Stamping/Injection) หลายอัตรา

กรกฎาคม 18, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

พฤษภาคม 2, 2022

เรียนเชิญ นักวิจัยเพื่อรับบริการให้คำปรึกษาการตรวจแก้ต้นฉบับบทความวารสารนานาชาติ (Manuscript) โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ

พฤษภาคม 2, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมษายน 25, 2022

บรรยากาศการอบรม #คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผลงานนักล่ารางวัล

พัฒนาโดย.งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์