วิดีโอคณะวิศวกรรมศาสตร์


พฤษภาคม 18, 2023

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ

เมษายน 10, 2023

ปฏิบัติการช่วยพี่น้องประชาชน

มกราคม 18, 2023

วิศวกรรมไฟฟ้า นวัตกรรมสร้างสรรค์ 2566

ข่าวสารและกิจกรรม


กันยายน 21, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาเอก – ปริญญาโท

กันยายน 18, 2023

สาขาวิศวกรรมวัสดุ กับ Saturday Discussion ร่วมกับ Prof.Dr. Hiroshi KAMITAKAHARA Division of Forest & Biomaterials Science, Graduate School of Agriculture, Kyoto University ในหัวข้อ AI for New Materials and BCG เพื่อการพัฒนาต่อยอดความรู้และเป็นโอกาสที่ดีในการทำวิจัยร่วมกันรวมถึงการศึกษาต่อในต่างประเทศ

กันยายน 14, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ประมูลราคาสูงสุด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565

กันยายน 13, 2023

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีนาคม 28, 2023

ประกาศทุนการศึกษา บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. ประจำปีการศึกษา 2566

มกราคม 11, 2023

เปิดรับสมัครชิงทุน Erasmus+ 2023 สหภาพยุโรป จำนวน 3 ทุน ฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec (TUL) สาธารณรัฐเช็ก ทุน Erasmus+ สนับสนุน Travel + Living Expenses

มกราคม 6, 2023

ขอเชิญบุคคลทั่วไปสมัครรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2566 ศึกษาที่ประเทศจีนและอินเดีย

สิงหาคม 28, 2023

โครงการ “ขับเคลื่อนการขอเข้าสู่ตำแหน่งตาสตราจารย์ มทร.ธัญบุรี”

สิงหาคม 28, 2023

โครงการขับเคลื่อนการขอเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ มทร.ธัญบุรี

มิถุนายน 9, 2022

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

กุมภาพันธ์ 16, 2023

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

มกราคม 17, 2023

พิจารณาผลงานทางวิซาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่2/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566

ธันวาคม 7, 2022

การประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 3/2565

กันยายน 21, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาเอก – ปริญญาโท

กรกฎาคม 27, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็น พนักงานพิเศษเงินรายได้

กรกฎาคม 24, 2023

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็น พนักงานพิเศษเงินรายได้

กรกฎาคม 7, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

มิถุนายน 23, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 12 “เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผลงานนักล่ารางวัล

Frame 32 (2)