รางวัลและเกียรติยศ

กุมภาพันธ์ 28, 2023

ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

กุมภาพันธ์ 28, 2023

ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

กุมภาพันธ์ 28, 2023

ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

กุมภาพันธ์ 27, 2023

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการ

กุมภาพันธ์ 9, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กุมภาพันธ์ 9, 2023

รางวัล Social Action Award , Study UK Alumni Awards จาก British Council

กุมภาพันธ์ 9, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน

กุมภาพันธ์ 9, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน

กุมภาพันธ์ 7, 2023

รางวัล Sustainability in Education จาก สถาบัน Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) พร้อมด้วย รางวัล The Chairman’s Award for Enterprise in the Community