รางวัลและเกียรติยศ

พฤศจิกายน 4, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

พฤศจิกายน 2, 2022

ผลงานนักวิจัยไทย ได้รางวัลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

พฤศจิกายน 2, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

พฤศจิกายน 2, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

พฤศจิกายน 2, 2022

มทร.ธัญบุรี คิดค้น “นวัตกรรมหมวกเดินป่า” ด้วยคุณสมบัติการเปลี่ยนสีและเรืองแสงในสิ่งทอ

พฤศจิกายน 1, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน

พฤศจิกายน 1, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน

ตุลาคม 31, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับท่าน รองศาตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

ตุลาคม 28, 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ