คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงษ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Gold Medal ในงานINTARG 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ที่ได้ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
พฤษภาคม 23, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลในงานINTARG 2024 ที่ได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท BioUp Co.,ltd
พฤษภาคม 24, 2024