ผู้ดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มกราคม 30, 2023

ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

มกราคม 30, 2023

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เรียน การทำข้อสอบ Exit Exam การเขียน CV กับครูโจ (Joe’s English Institute)

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหร […]
มกราคม 30, 2023

บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ” ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ […]
มกราคม 30, 2023

บรรยายหัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ” ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ในโครงการปัจฉิมนิเทศและปรับวิสัยทัศน์

ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ […]
มกราคม 27, 2023

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับดร.พงศ์ธร ธาราไชย การปรึกษาหารือ ทำงานวิจัยร่วมและแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]
มกราคม 26, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 8 “เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น.

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 8 & […]