ผู้ดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรกฎาคม 18, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย The Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT) ครั้งที่ 38

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ภาค […]
กรกฎาคม 17, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ ปราโมทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
กรกฎาคม 15, 2024

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

กรกฎาคม 14, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง Textile Engineering ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มีของขวัญพิเศษจากหัวหน้าภาควิชาฯ ทำกระเป๋ารุ่น Limited Edition

กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ร […]
กรกฎาคม 14, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่1 พร้อมกับการแนะนำอาจารย์ในภาควิชาฯ กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมนักศึกษาตลอดหลักสูตร การวางแผนการเรียน และพิธีต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นัก […]
กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน​ จำนวน​ 5​ คน ได้ใบประกาศผ่านการฝึกงานในโครงการแลกเปลี่ยน​ ที่.National​ Instritute of Technology, Kagawa​ College ประเทศญึ่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]