พฤษภาคม 11, 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ […]
พฤษภาคม 2, 2022

เรียนเชิญ นักวิจัยเพื่อรับบริการให้คำปรึกษาการตรวจแก้ต้นฉบับบทความวารสารนานาชาติ (Manuscript) โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ

เรียนเชิญ นักวิจัยเพื่อรับ […]
พฤษภาคม 2, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมค […]
เมษายน 25, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ แล […]
เมษายน 11, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ และหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษา *ฟรี* ได้ชั่วโมงกิจกรรมวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครง […]
เมษายน 5, 2022

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ ทบทวนข้อกำหนด GHPs และ HACCP ในการผลิตอาหาร ” วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2565 ***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม***

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาคว […]