กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน​ จำนวน​ 5​ คน ได้ใบประกาศผ่านการฝึกงานในโครงการแลกเปลี่ยน​ ที่.National​ Instritute of Technology, Kagawa​ College ประเทศญึ่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
กรกฎาคม 11, 2024

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่​ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม​ ปีการศึกษา 2567

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศ […]
กรกฎาคม 5, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้นักศึกษา สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนโทอิคของ TOP 10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC เพื่อส่งเสริมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา)

4 กรกฏาคม 2567 รองศาสตราจา […]
กรกฎาคม 3, 2024

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับข้อเสนอเข้าทำงาน ณ Zollner company สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มิถุนายน 12, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง3ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มิถุนายน 10, 2024

รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Dr.Akira Kurosaka President of Kyoto Sangyo University ในการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษา […]