รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Dr.Akira Kurosaka President of Kyoto Sangyo University ในการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567
มิถุนายน 10, 2024
ขยายเวลา!! หลักสูตรการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า สำหรับงานรถไฟฟ้าชานเมือง และความเร็วสูง (รุ่นที่ 2) รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 11, 2024