[rev_slider Home]

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกวดราคา


March 15, 2023

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
February 8, 2023

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานนวัตกรรมระบบรางและอากาศยาน จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
December 27, 2022

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ ตู้

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
December 26, 2022

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)