ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกวดราคา


December 24, 2018

ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์ควบคุมพร้อมระบบเน็ตเวิร์กและแสดงผลอัตโนมัติระบบยุโรป จำนวน ๑๐ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

    
December 17, 2018

ระบบแสดงผลการทำงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด สำหรับทดสอบระบบการออกแบบจำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    
November 1, 2018

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดปฏิบัติการทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

    
October 5, 2018

การประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ