ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกวดราคา


July 31, 2019

การประมูลราคาขายทอดตลาด ลิฟต์โดยสารที่ได้จากการรื้อถอนจากอาคารปฏิบัตการวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ชำรุดเสื่อมสภาพ update 31 กรกฏาคม 2562

ลำดับ หัวข้อ 1 การประมูลราคาขายทอดตลาด ลิฟต์โดยสารที่ได้จากการรื้อถอนจากอาคารปฏิบัตการวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ชำรุดเสื่อมสภาพ
July 19, 2019

ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดปี 58-60 (แก้ไขเพิ่มเติม) update 19 กรกฏาคม 2562

  ลำดับ หัวข้อ 1 ประกาศขายทอดตลาด (แก้ไขเพิ่มเติม) ปี 58-60
July 12, 2019

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ update 12 กรกฎาคม 2562

    ลำดับ หัวข้อ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 22 รายการ
July 9, 2019

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) update 9 กรกฎาคม 2562

  ลำดับ หัวข้อ 1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(อุตสาหการ) 2 เครื่องถ่ายเอกสารสี 3 เครื่องถ่ายระบบดิจิตอล(สหกิจ) 4 แบบฟอร์มราคากลางไฟฟ้า 5 แบบฟอร์มราคากลางสหกิจ 6 แบบฟอร์มราคากลางอุตสาหการ 7 ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา 508250 8 ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 508250