ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานนวัตกรรมระบบรางและอากาศยาน จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานนวัตกรรมระบบรางและอากาศยาน จำนวน ๑ ชุด

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eng
eng