ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565 (ครั้งที่ 2)

ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565 (ครั้งที่ 2)

eng
eng