ประกาศรายชื่อผู้ประมูลราคาสูงสุด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ประมูลราคาสูงสุด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565

eng
eng