[rev_slider Home]

ข่าวประชาสัมพันธ์


July 22, 2021

มทร.ธัญบุรี ลดค่าเทอม 50%

  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าเทอมไปแล้ว รอประสานการคืนเงินหลังจากที่ ครม.มีมติเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหาช่องทางในการคืนเงิน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย – นักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 ลงไป คืน 40 % + ที่ลด 10 % – นักศึกษารหัส 64 คืนเงิน 50 % […]
August 2, 2019

ประกาศ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้ดำเนินการดังนี้

กรอกข้อมูลสภาวะการมีงานทำขอบัณทิต
August 2, 2019

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

July 8, 2019

กิจกรรมมัดย้อมผ้าเป็นลวดลายตามจินตนาการและย้อมสีด้วยธรรมชาติ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรม    
April 30, 2019

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร