ข่าวประชาสัมพันธ์


August 2, 2019

ประกาศ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้ดำเนินการดังนี้

กรอกข้อมูลสภาวะการมีงานทำขอบัณทิต
August 2, 2019

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

July 8, 2019

กิจกรรมมัดย้อมผ้าเป็นลวดลายตามจินตนาการและย้อมสีด้วยธรรมชาติ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ภาพกิจกรรม    
April 30, 2019

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

 
April 30, 2019

การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ