ติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายกต.คลองหก อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานีประเทศไทย 12110
เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะฯ : 0-2549-3400
Fax : 0-2577-5026

การเดินทาง
สามารถใช้บริการรถประจำทางหลายสาย มาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เช่น รถยนต์โดยสารประจำทางร่วมบริการ (ขสมก.) สาย ปอ.538 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ราชมงคลธัญบุรี) และสาย 188 (ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน – ราชมงคลธัญบุรี) รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 381 (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – การเคหะคลองหก) สาย 1156 (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – ราชมงคลธัญบุรี) รถตู้โดยสารประจำทาง ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – หมู่บ้านพรธิสาร คลองหก แล้วต่อด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถสองแถวเข้ามหาวิทยาลัยฯ ได้ หรือถ้าใช้บริการรถยนต์โดยสารประจำทางร่วมบริการของบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สาย กรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายก – ปราจีนบุรี) ลงป้ายจอดรถยนต์โดยสารประจำทาง หน้าโรงพยาบาลธัญบุรี แล้วจ้างรถจักรยายนต์รับจ้างเข้ามหาวิทยาลัยฯ ได้

แผนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี