กรกฎาคม 5, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้นักศึกษา สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนโทอิคของ TOP 10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC เพื่อส่งเสริมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา)

4 กรกฏาคม 2567 รองศาสตราจา […]
กรกฎาคม 2, 2024

อบรมในหัวข้อ “ROS 101: เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับหุ่นยนต์”

เรียนเชิญอบรมในหัวข้อ R […]
มิถุนายน 10, 2024

รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Dr.Akira Kurosaka President of Kyoto Sangyo University ในการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษา […]
เมษายน 30, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับหลักสูตร และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดบรร […]
กุมภาพันธ์ 19, 2024

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าดูงานการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22kV รังสิตใต้ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ […]
กุมภาพันธ์ 9, 2024

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านำนักศึกษา จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ถิรไทย จำกัด

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ […]