อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านำนักศึกษา จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ถิรไทย จำกัด

TechTrend I EP.1 I บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เปิดเบื้องลึกความสำเร็จหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
กุมภาพันธ์ 9, 2024
นายพฤติพงษ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรพลังงานและวัสดุ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Journal of Natural Fibers
กุมภาพันธ์ 12, 2024