กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Scientific Reports

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND MATERIALS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
กุมภาพันธ์ 22, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 […]
กุมภาพันธ์ 21, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ การใช้ Generative AI กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยคุณพิชาญณ์ ธนาธรรมมนันท์

บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ ก […]
กุมภาพันธ์ 19, 2024

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าดูงานการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22kV รังสิตใต้ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ […]
กุมภาพันธ์ 14, 2024

นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่3 ชนะเลิศการประกวด RMUTT Young StartUp Fund 2024 พร้อมได้เงินรางวัลเป็นทุนสนับสนุนต่อยอดทำแผนธุรกิจจำนวน 60,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มนั […]