นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่3 ชนะเลิศการประกวด RMUTT Young StartUp Fund 2024 พร้อมได้เงินรางวัลเป็นทุนสนับสนุนต่อยอดทำแผนธุรกิจจำนวน 60,000 บาท

เพื่อน ๆ เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันยังไงบ้าง
กุมภาพันธ์ 13, 2024
ผศ.ดร. ประชุม คำพุฒ ผศ.ดร. ณรงค์ชัย โอเจริญ  และผศ.สุคม ลิปิเลิศ ให้การต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ผศ. สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการ รีไซเคิลขยะพลาสติก
กุมภาพันธ์ 14, 2024