พฤษภาคม 29, 2024

บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มทร.ธัญบุรี เข้าชมการจัดแสดงนวัตกรรมวัสดุ “Road to Net Zero: Low Carbon Material มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยวัสดุคาร์บอนต่ำ” ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุ & การออกแบบที่ TCDC Bangkok

บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาว […]
เมษายน 4, 2024

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ต้อนรับ คุณชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด เจ้าของแบรนด์พาซาย่า (Pasaya) และทีม R&D เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ และได้ให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา การรับนักศึกษาเข้าทำงาน

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ […]
มีนาคม 19, 2024

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมให้การต้อนรับและรายงานการวิจัย สีผงจากพืชพื้นถิ่น และวัตถุธาตุเพื่อใช้ในงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ในพิธีเปิดนิทรรศการ “ช่างศิลป์ถิ่นไทยครั้งที่ 2 สืบสานไว้ให้ยั่งยืน”

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ( […]
มีนาคม 15, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผ้าทอใยแก้ว และผ้าทอคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อนำมาใช้ในงานสิ่งทอเทคนิค & คอมโพสิท ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง […]
มีนาคม 15, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ที่บริษัท แมคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 
มีนาคม 6, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดโครงการบริการวิชาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมทางกระบวนการสิ่งทอในการตกแต่งกันเชื้อราให้กับเส้นผักตบชวา” ในเขตพื้นที่ ตำบลบึงสนั่น 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะว […]