นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน บินลัดฟ้าไปฝึกสหกิจศึกษา ที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec, Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies สาธารณรัฐเช็ก

ขอแสดงความยินดีกับ พี่บอม นิรุตย์ แซ่โง้ว ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “Seminar on Food Safety Inspection Technology and Management Under the Global Development Initiative” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรกฎาคม 4, 2024
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้นักศึกษา สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนโทอิคของ TOP 10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC เพื่อส่งเสริมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา)
กรกฎาคม 5, 2024