พฤษภาคม 11, 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ […]
เมษายน 11, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ และหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษา *ฟรี* ได้ชั่วโมงกิจกรรมวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครง […]