กุมภาพันธ์ 5, 2024

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ธันวาคม 28, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ธันวาคม 26, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

พฤศจิกายน 27, 2023

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

พฤศจิกายน 23, 2023

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้