พฤศจิกายน 23, 2022

ประกาศรับสมัครงาน

พฤศจิกายน 18, 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 99 จำนวน 1 อัตรา

พฤศจิกายน 1, 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตุลาคม 28, 2022

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตุลาคม 27, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตุลาคม 21, 2022

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม