กรกฎาคม 8, 2024

ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาค

กรกฎาคม 2, 2024

รวมพลังช่วยกันโหวตให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ทุกคะแนนเสียงมีค่า (อาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ว่าที่นักศึกษาในอนาคต และผู้ที่สนใจ) ประจำปี 2024 โดย สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)

รวมพลังช่วยกันโหวตให้กับคณ […]
กรกฎาคม 1, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

มิถุนายน 25, 2024

ขอเชิญชวน บุคลากร เจ้าหน้า นักศึกษา และทุกๆท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตเลือก มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2024 โดย สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)

ขอเชิญชวน บุคลากร เจ้าหน้า […]
มิถุนายน 17, 2024

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

ไฟล์ word ใบสมัครและใบเสนอ […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณ […]