ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการประกวด ในงาน “The 7th China (Shanghai) International Technology Fair 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567
มิถุนายน 17, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2567
มิถุนายน 20, 2024