มีนาคม 9, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าสอบ รอบสอบตรง

9 มีนาคม 2567 รองศาสตราจาร […]
ธันวาคม 18, 2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา(ปวช./ปวส.) และ TCAS1 Portfolio (ม.6) รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.66 – 14 ม.ค.67

เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี […]
ธันวาคม 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1(Portfolio) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
กุมภาพันธ์ 3, 2023

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก และ ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระ […]
พฤษภาคม 6, 2022

National Pingtung University (NPTU) Taiwan, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “2022 Online Information Session for International Master Programs in National Pingtung University”

National Pingtung Universi […]
เมษายน 18, 2022

เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเช […]