มิถุนายน 17, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการประกวด ในงาน “The 7th China (Shanghai) International Technology Fair 2024” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
มิถุนายน 12, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง3ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤษภาคม 28, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ฉัตรชัย วีรนิติสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤษภาคม 24, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลในงานINTARG 2024 ที่ได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท BioUp Co.,ltd

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
พฤษภาคม 24, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงษ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Gold Medal ในงานINTARG 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
พฤษภาคม 2, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]