คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง3ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ UPCYCLING DESIGN CONTEST บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
มิถุนายน 12, 2024
ข่าวดี!!! สำหรับเด็กจบใหม่ ที่สนใจด้านIT Solutions พีพีเปิดรับสมัครชาวก๊วน หลายอัตรา!!!
มิถุนายน 14, 2024