เมษายน 25, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมษายน 22, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มีนาคม 29, 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการจัดอันดับนักวิจัย ในฐานข้อมูล AD Scientific Index 2022: Word Scientist and University Rankings 2022

  ขอแสดงความยินดีกับอ […]
มีนาคม 29, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประชุม คำพุฒ ที่ได้รับรางวัล Outstanding Award Winner และรางวัล Gold Winner

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประช […]
กุมภาพันธ์ 10, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ร […]
กุมภาพันธ์ 7, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบ […]