กรกฎาคม 23, 2024

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปจำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 รศ. […]
กรกฎาคม 14, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง Textile Engineering ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มีของขวัญพิเศษจากหัวหน้าภาควิชาฯ ทำกระเป๋ารุ่น Limited Edition

กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ร […]
กรกฎาคม 14, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่1 พร้อมกับการแนะนำอาจารย์ในภาควิชาฯ กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมนักศึกษาตลอดหลักสูตร การวางแผนการเรียน และพิธีต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นัก […]
กรกฎาคม 4, 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน บินลัดฟ้าไปฝึกสหกิจศึกษา ที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec, Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies สาธารณรัฐเช็ก

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่ […]
กรกฎาคม 3, 2024

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย ศ.ดร.สมพร ธุรี และ รศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เกี่ยวกับ “สีผงธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นสำหรับงานจิตรกรรมสร้างสรรค์” เข้าร่วมจัดนิทรรศการศิลปะซีรีส์ที่ 5 ในชื่อ “Martro A-14 : Mission To Mars”

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผ […]
กรกฎาคม 2, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอยินดีต้อนรับ Prof.Alejandro J. Muller มาเยี่ยมชมที่ภาควิชาฯและห้องปฏิบัติการ Fiber & Polymer

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอยินดี […]