พฤษภาคม 11, 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ […]
เมษายน 4, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SolidWorks Simulation Professional and Motion ” วันที่ 21-23 เมษายน 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิ […]