ธันวาคม 13, 2022

รศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการอบรมในหัวข้อ A Challenge for Sustainable textile; bio-based, biodegradable and avoiding micro plastic โดย Prof.Dr. Anette Matthai

ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวา […]
กันยายน 8, 2022

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

“Current Global Energy Sit […]
กันยายน 8, 2022

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

“Microbial production of m […]
สิงหาคม 20, 2022

โครงการเทคนิคปรับปรุงการทำงานสู่การเขียนบทความวิชาการในระบบการศึกษาไทย

โครงการเทคนิคปรับปรุงการทำ […]
สิงหาคม 19, 2022

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษเรื่อง Polym […]
มิถุนายน 24, 2022

ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) เพื่อพัฒนาจิต เพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแ […]