กันยายน 8, 2022

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

“Current Global Energy Sit […]
กันยายน 8, 2022

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ

“Microbial production of m […]
สิงหาคม 20, 2022

โครงการเทคนิคปรับปรุงการทำงานสู่การเขียนบทความวิชาการในระบบการศึกษาไทย

โครงการเทคนิคปรับปรุงการทำ […]
สิงหาคม 19, 2022

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษเรื่อง Polym […]
มิถุนายน 24, 2022

ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) เพื่อพัฒนาจิต เพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแ […]
มิถุนายน 23, 2022

ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจการรมสร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม

ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานเข […]