กุมภาพันธ์ 19, 2024

รศ.ดร.ศิริชัย แดงเอม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ระยะ ที่1

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 25 […]
มกราคม 12, 2024

เปิดรับผู้เข้าร่วมรับฟัง การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคประเมินอายุการใช้งานของวัสดุหมุนเวียนด้วยการสอบการเร่งสภาวะอากาศ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์นี้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ

เปิดรับผู้เข้าร่วมรับฟัง ก […]
สิงหาคม 28, 2023

โครงการ “ขับเคลื่อนการขอเข้าสู่ตำแหน่งตาสตราจารย์ มทร.ธัญบุรี”

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
สิงหาคม 28, 2023

โครงการขับเคลื่อนการขอเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ มทร.ธัญบุรี

โครงการขับเคลื่อนการขอเข้า […]
มีนาคม 30, 2023

อบรมศึกษาดูงานระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี 5G ที่ Mitsubishi Electric Corporation Nagoya Works/Industrial Mechatronics Systems Works, เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

ธันวาคม 13, 2022

รศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการอบรมในหัวข้อ A Challenge for Sustainable textile; bio-based, biodegradable and avoiding micro plastic โดย Prof.Dr. Anette Matthai

ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวา […]