กุมภาพันธ์ 6, 2024

อบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TOEIC ส่งเสริมวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมภ […]
กุมภาพันธ์ 6, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในงาน “การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
กุมภาพันธ์ 3, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร นำทีมนักศึกษา ร่วมโครงการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิ […]
ธันวาคม 21, 2023

รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์และคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ […]