ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร นำทีมนักศึกษา ร่วมโครงการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เปิดศูนย์วิจัยฯ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก ๆ พร้อมพาชมศูนย์วิจัยฯ
กุมภาพันธ์ 3, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ ผศ.สมรรถชัย จันทรัตน์ ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT-PSF)
กุมภาพันธ์ 5, 2024