คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ ผศ.สมรรถชัย จันทรัตน์ ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT-PSF)

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร นำทีมนักศึกษา ร่วมโครงการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กุมภาพันธ์ 3, 2024
ภาควิชาวิศวกรรม​อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ร่วมกับสถาบันจิงซือ​ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ​จาก Shaanxi Instritute​ of​ Technology​ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ จำนวน​ 2​ คน​ มาร่วมสอนในรายวิชา​ Select​ Topic​ for​ Electronic​ ในบทเรียนเรื่อง “การเขียน​Programmable Logic Controller​ (PLC)”
กุมภาพันธ์ 5, 2024