ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นหมวดหมู่หลักของข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

พฤษภาคม 23, 2022

มทร.ธัญบุรี สนับสนุนเงินรางวัลให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษา 5,000 ถึง 10,000 บาท

 
พฤษภาคม 18, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด เพื่อปรึกษาหารือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 256 […]
พฤษภาคม 17, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ คุณยุทธศักดิ์ ชัยหงษ์ทองกุล จากบริษัท ฟันไทม์ อิงลิช คลับ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รศ. […]
พฤษภาคม 17, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์พงษ์ คงพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ พร้อมด้วย ดร.นรรจพร เรืองไพศาล และ ดร.สุชาลิณี มธุรสมนตรี ประชุมหารือ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้ […]
พฤษภาคม 17, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Mr.Takashi Umeki จากบริษัท Nanobest และ Mr.Masatomo Suzuki จากบริษัท Nakusul ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รศ. […]
พฤษภาคม 17, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ A.M.Kannan, Ph.D.Professor, Polytechnic School จาก Arizona State University เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รศ. […]