มิถุนายน 13, 2022

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพลภัทร ทิพย์บุญศรี (ป่าน) โทร 087-6944580

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สน […]
มิถุนายน 9, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี […]
มิถุนายน 2, 2022

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ […]
พฤษภาคม 11, 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ […]
เมษายน 4, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SolidWorks Simulation Professional and Motion ” วันที่ 21-23 เมษายน 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิ […]