กรกฎาคม 2, 2024

อบรมในหัวข้อ “ROS 101: เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับหุ่นยนต์”

เรียนเชิญอบรมในหัวข้อ R […]
เมษายน 2, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกล่าวเปิดงานและต้อนรับ นักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Expass 2024 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2567

วันที่2 เมษายน 2567รองศาสต […]
มีนาคม 9, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ The 33rd TIChE Conference ประจำปี 2567 (TIChE2024) ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม หัวหน้าภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด […]
มิถุนายน 13, 2022

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพลภัทร ทิพย์บุญศรี (ป่าน) โทร 087-6944580

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สน […]
มิถุนายน 9, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี […]
มิถุนายน 2, 2022

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ […]