พฤศจิกายน 3, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พิชยพัชยา ศรีคร้าม ที่ได้รับการนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการ IEEE Region 10 Conference (TENCON2023) วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พิช […]
ตุลาคม 31, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม อันดับที่ 8 สถาบันการศึกษาของรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]
กันยายน 13, 2023

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการงานพระราชทานปริญญา […]
มิถุนายน 15, 2023

THE Impact Rankings 2023 ผลการจัดอันดับ SDGs มทร. ธัญบุรี ใน 4 ด้าน

พฤษภาคม 16, 2023

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิชาการ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิชาก […]
มีนาคม 28, 2023

Congratulations to RMUTT for being shortlisted in “outstanding support for students” in THE Awards ASIA 2023 (1 in the 8 from 700+ applicants)