ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พิชยพัชยา ศรีคร้าม ที่ได้รับการนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการ IEEE Region 10 Conference (TENCON2023) วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
พฤศจิกายน 3, 2023
กิจกรรม Saturday discussion สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมวัสดุ
พฤศจิกายน 4, 2023