บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ขอแสดงความยินดีกับนายธันวา พันธัญกิจ และนายธนากร สุวรรณอาภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤศจิกายน 3, 2023
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พิชยพัชยา ศรีคร้าม ที่ได้รับการนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการ IEEE Region 10 Conference (TENCON2023) วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
พฤศจิกายน 3, 2023