ขอแสดงความยินดีกับนายธันวา พันธัญกิจ และนายธนากร สุวรรณอาภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
พฤศจิกายน 3, 2023
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
พฤศจิกายน 3, 2023