เมษายน 25, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมษายน 22, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มีนาคม 29, 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการจัดอันดับนักวิจัย ในฐานข้อมูล AD Scientific Index 2022: Word Scientist and University Rankings 2022

  ขอแสดงความยินดีกับอ […]
มีนาคม 29, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประชุม คำพุฒ ที่ได้รับรางวัล Outstanding Award Winner และรางวัล Gold Winner

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประช […]
มกราคม 28, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบ […]
มกราคม 25, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและส่งมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายสนับสนุน ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 […]