คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มทร.ธัญบุรี เข้าชมการจัดแสดงนวัตกรรมวัสดุ “Road to Net Zero: Low Carbon Material มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยวัสดุคาร์บอนต่ำ” ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุ & การออกแบบที่ TCDC Bangkok
พฤษภาคม 29, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567
มิถุนายน 10, 2024