กรกฎาคม 7, 2022

กลุ่มไลน์ สำหรับนักศึกษา 2565

กรกฎาคม 5, 2022

?ประกาศเลื่อนชี้แจงการเลือกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565

?ประกาศเลื่อนชี้แจงการเลือ […]
มิถุนายน 9, 2022

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถา […]
พฤษภาคม 28, 2022

ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565

??ประชาสัมพันธ์การตรวจร่าง […]
กุมภาพันธ์ 28, 2022

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 2564

มกราคม 27, 2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

?ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวก […]