กระบวนการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ

อบรมในหัวข้อ “ROS 101: เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับหุ่นยนต์”
กรกฎาคม 2, 2024
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับข้อเสนอเข้าทำงาน ณ Zollner company สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรกฎาคม 3, 2024