ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาค

อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง (MAINTENANCE OF POWER STATIONS AND POWER DISTRIBUTION SYSTEMS FOR COMMUTER AND HIGH SPEED TRAINS) รุ่นที่2
กรกฎาคม 5, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ Professor Takeshi YAO อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พลังงาน Kyoto University
กรกฎาคม 9, 2024